Program + celotáborová hra

  • Petr "Holas" HOLÁSEK

  • David "Granát" TOMEČEK