Program + celotáborová hra

  • "Holas" Petr Holásek

  • Vlastimil Závodský